fbpx

Zdobądź swoje Dhaulagiri / Regulamin

 1. ORGANIZATOR

Alpas

Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 572-558-896 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -16

Adres e-mail: biegowewyzwanie@gmail.com

 

 1. CEL IMPREZY
 2. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku
 4. Integrowanie grup społecznych

 

III. TERMIN, MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania dystansu minimum 8167 metrów  (biegiem, nordic walking, chód) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres  biegowewyzwanie@gmail.com zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka. Przy wysyłaniu potwierdzenia prosimy o podanie numeru startowego. Czas na pokonanie dystansu to 60 dni od momentu opłaty startowej.

 

 1. ZAPISY
 2. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.sportowezapisy.pl
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa ( tzw. Bilet Wstępu ) nie podlega zwrotowi
 4. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy wysłany na adres e-mail do samodzielnego wydruku

 

V.OPŁATY

Opłata startowa ( tzw. Bilet Wstępu ) za bieg ” Wirtualny Bieg Zdobądź swoje Dhaulagiri ” wynosi:

– 47 zł ( pakiet zawiera: pamiątkowy odlewany medal, numer startowy, oraz koszty przesyłki Kurierem InPost )

 – 65 zł ( pakiet zawiera: pamiątkowy odlewany medal, numer startowy, chusta wielofunkcyjna oraz koszty przesyłki kurierem InPost )

– 72 zł ( pakiet zawiera: pamiątkowy odlewany medal, numer startowy, koszulka biegowa oraz koszty przesyłki kurierem InPost )

– 87 zł ( pakiet zawiera: pamiątkowy odlewany medal, numer startowy, koszulka biegowa, chusta wielofunkcyjna oraz koszty przesyłki kurierem InPost )

 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej ( tzw. Bilet Wstępu )
 3. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat. Osoba od 12 roku życia może brać udział w wydarzeniu tylko pod opieką rodzica.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres biegowewyzwanie@gmail.com zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka

4.Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej 60 dni po opłaceniu startu.

5.Wysyłka medali, oraz koszulek (pakiet rozszerzony) nastąpi w terminie do 20 dni po ukończeniu biegu.

 1. Numer konta organizatora do wpłat :

 PKO BP SA: 58 1020 1390 0000 6802 0663 6437  Alpas Artur Sarosiek

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach
 2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny
 4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów