fbpx

Zdobądź swój Broad Peak / Regulamin

 1. ORGANIZATOR

Alpas

Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 572 558 896

Adres e-mail: biegowewyzwanie@gmail.com

 1. CEL IMPREZY
 2. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku
 4. Integrowanie grup społecznych

III. TERMIN, MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania od dnia  15 grudnia 2020 roku dystansu minimum 8051 metrów ( biegiem, nordic walking, chód, rower, pływanie) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres  biegowewyzwanie@gmail.com zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka

 

 1. ZAPISY
 2. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.zapisyonline.com
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa ( tzw. Bilet Wstępu ) nie podlega zwrotowi
 4. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy wysłany na adres e-mail do samodzielnego wydruku

V.OPŁATY

 • Rejestracja pakiet podstawowy ( odlewany medal, Imienny numer startowy, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 47 zł
 • Rejestracja pakiet rozszerzony z KUBKIEM ( odlewany medal, imienny numer startowy, kubek, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 64 zł
 • Rejestracja pakiet rozszerzony z OPASKĄ BIEGOWĄ (odlewany  medal, opaska biegowa, imienny numer startowy, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 65  zł
 • Rejestracja pakiet rozszerzony z CHUSTĄ WIELOFUNKCYJNĄ (odlewany  medal, opaska biegowa, imienny numer startowy, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 66  zł
 • Rejestracja pakiet rozszerzony z BIEGOWĄ KOSZULKĄ TECHNICZNĄ (odlewany  medal, opaska biegowa, imienny numer startowy, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 72  zł
 • Rejestracja pakiet EXTRA(odlewany  medal, kubek , opaska biegowa , chusta wielofunkcyjna, biegowa koszulka techniczna, imienny numer startowy, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 109  zł
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej ( tzw. Bilet Wstępu )
 3. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres biegowewyzwanie@gmail.com zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka

4.Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej 60 dni od opłacenia startu.

5.Wysyłka medali, oraz koszulek (pakiet rozszerzony) nastąpi w terminie do 20 dni po ukończeniu biegu.

 1. Numer konta organizatora do wpłat :56 1050 1070 1000 0097 1132 1332 Alpas Artur Sarosiek

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach
 2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny
 4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów