fbpx

Świąteczne wyzwanie/ regulamin

I. ORGANIZATOR

Alpas

Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 531-759-074

Adres e-mail: biegowewyzwanie@gmail.com

II. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia

2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku

3. Integrowanie grup społecznych

III. TERMIN, MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w terminie 24.12.2019 do 27.12.2019 trasy o minimalnej długości 5 km (biegiem, nordic walking, na bieżni lub chodem) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres biegowewyzwanie@gmail.com zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka.

IV. ZAPISY

1.Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://zapisyonline.com/zapisy

2.Rejestracja zawodników odbywa się do dnia 24.12.2019 do godziny 23:30

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi

4.Możliwość przepisania numeru startowego na inną osobę jest możliwe tylko i wyłącznie do dnia 10.12.2019, koszt manipulacyjny przepisania pakietu 20 zł płatny bezpośrednio na konto Organizatora.

5. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy wysłany na adres e-mail do samodzielnego wydruku

V.OPŁATY

Opłata za wpisowe w I Wirtualnym Biegu Świątecznym wynosi:

– 35 zł ( w cenie wliczony jest pamiątkowy medal oraz koszty przesyłki Pocztą Polską)

– 59 zł ( w cenie wliczony jest pamiątkowy medal, okazjonalna koszulka oraz koszty przesyłki Pocztą Polską )

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej

2. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres biegowewyzwanie@gmail.com zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka

4.Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 01.01.2020

5.Wysyłka medali za ukończenie wyzwania odbędzie się do dnia 13.01.2020

6.Medal wysyłany jest tylko do osób które ukończyły wyzwanie.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny

4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów