fbpx

Rowerowo Północ – Południe / Regulamin

 1. ORGANIZATOR

Alpas

Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 572 558 896 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -16

Adres e-mail : projektpolnocpoludnie@gmail.com

 1. CEL IMPREZY
 2. Popularyzacja jazdy na rowerze jako zdrowego i aktywnego stylu życia
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku
 4. Integrowanie grup społecznych

III. TERMIN, MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania rowerem  dystansu minimum 726 kilometrów  w czasie jednego roku od opłacenia startu w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres  projektpolnocpoludnie@gmail.com  zdjęć lub print screenów z aplikacji, licznika lub zegarka.

 

 1. ZAPISY
 2. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.sportowezapisy.pl
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa ( tzw. Bilet Wstępu ) nie podlega zwrotowi
 4. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy wysłany na adres e-mail do samodzielnego wydruku

V.OPŁATY

Opłata startowa ( tzw. Bilet Wstępu ) za wyzwanie ” ROWEROWO PROJEKT POLSKA PÓŁNOC – POŁUDNIE” wynosi:

– pakiet podstawowy ( odlewany medal, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 49 zł

– pakiet rozszerzony z kominem (odlewany medal, komin wielofunkcyjny, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 69 zł

– pakiet rozszerzony z opaską ( odlewany medal, kubek, imienny numer startowy, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 68 zł 

– pakiet rozszerzony z kubkiem ( odlewany medal, kubek, imienny numer startowy, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 67 zł

– pakiet rozszerzony z koszulką techniczną ( metalowy medal, rowerowa koszulka techniczna , WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 77 zł

– pakiet rozszerzony z koszulką techniczną i kubkiem ( odlewany medal, rowerowa koszulka techniczna , kubek, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 88 zł

– pakiet EXTRA ( odlewany medal, rowerowa koszulka tehniczna, kubek, chusta wielofunkcyjna, opaska, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 129 zł

pakiet EXTRA  z koszulką full print ( metalowy medal, koszulka FULL PRINT, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 149 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej ( tzw. Bilet Wstępu )
 3. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat . Osoba od 12 roku życia może brać udział w wydarzeniu tylko pod opieką rodzica.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres projektpolnocpoludnie@gmail.com zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji, licznika lub zegarka

4.Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej 365 dni po opłaceniu startu.

5.Wysyłka medali, koszulek, chust, kubków, opasek (pakiet rozszerzony) nastąpi w terminie do 20 dni po otrzymaniu potwierdzenia ukończenia wyzwania.

 1. Numer konta organizatora do wpłat (przelew tradycyjny)

PKO BP SA: 58 1020 1390 0000 6802 0663 6437  Alpas Artur Sarosiek

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach
 2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny
 4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów