fbpx

Bieg Wielkanocny / Regulamin

I. ORGANIZATOR

Alpas

Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 531-759-074

Adres e-mail: biegowewyzwanie@gmail.com

II. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia

2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku

3. Integrowanie grup społecznych

III. TERMIN, MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w dniach 02 -06 kwietnia 2020 roku dystansu minimum 5 kilometrów ( biegiem, nordic walking, chód ) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres biegowewyzwanie@gmail.com zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka

IV. ZAPISY

1. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://sportowezapisy.pl

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa ( tzw. Bilet Wstępu ) nie podlega zwrotowi

3. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy wysłany na adres e-mail do samodzielnego wydruku

V.OPŁATY

Opłata startowa ( tzw. Bilet Wstępu ) za bieg ” Bieg Wielkanocny Rusz Rzyć od Stołu ” wynosi:

– 47 zł ( w cenie wliczony jest pamiątkowy metalowy medal, numer startowy, oraz koszty przesyłki Kurierem InPost )

– 65 zł ( w cenie wliczony jest pamiątkowy metalowy medal, numer startowy, chusta wielofunkcyjna oraz koszty przesyłki Kurierem InPost )

– 64 zł ( w cenie wliczony jest pamiątkowy metalowy medal, numer startowy, kubek oraz koszty przesyłki Kurierem InPost )

– 72 zł ( w cenie wliczony jest pamiątkowy metalowy medal, numer startowy, biegowa koszulka techniczna oraz koszty przesyłki Kurierem InPost )

– 87 zł ( w cenie wliczony jest pamiątkowy metalowy medal, numer startowy, biegowa koszulka techniczna, kubek oraz koszty przesyłki Kurierem InPost )

– 109 zł ( w cenie wliczony jest pamiątkowy metalowy medal, numer startowy, kubek, chusta wielofunkcyjna, biegowa koszulka techniczna oraz koszty przesyłki Kurierem InPost )
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej ( tzw. Bilet Wstępu )

2. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat. Osoby od 12 roku życia mogą brać udział w wydarzeniu tylko z rodzicem.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres biegowewyzwanie@gmail.com zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka

4.Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 20.04.2020 roku.

5.Wysyłka medali, oraz pakietów rozszerzonych nastąpi w terminie do 20 dni po ukończeniu biegu.

6. Numer konta organizatora do wpłat (przelew tradycyjny):

PKO BP SA:  58 1020 1390 0000 6802 0663 6437 

Alpas Artur Sarosiek

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny

4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów