fbpx

Półmaraton Jesienny/ regulamin

 1. ORGANIZATOR

Alpas

Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 572 558 896

Adres e-mail: biegowewyzwanie@gmail.com

 1. CEL IMPREZY
 2. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku
 4. Integrowanie grup społecznych

III. TERMIN, MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w dniach 23 września – 21 grudzień 2020 roku minimalnego dystansu półmaratonu czyli 21,0975 km w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres  biegowewyzwanie@gmail.com zdjęcia lub print screen biegów z aplikacji lub zegarka

Trasę o łącznej długości minimum 21,0975 kilometrów można pokonać chodem,biegiem, na bieżni lub nordic walking w jednym treningu.

 

 1. ZAPISY
 2. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://zapisyonline.com/zapisy
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa ( tzw. Bilet Wstępu )nie podlega zwrotowi
 4. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy wysłany na adres e-mail do samodzielnego wydruku

V.OPŁATY

Opłata startowa ( tzw. Bilet Wstępu )za bieg ” Wirtualny Półmaraton Letni ” „ wynosi:

– 47 zł ( w cenie wliczony jest pamiątkowy medal, numer startowy, oraz koszty przesyłki Kurierem In Post)

 • 65zł ( w cenie wliczony jest pamiątkowy medal, numer startowy, chusta wielofunkcyjna oraz koszty przesyłki Kurierem In Post )
 • 72zł ( w cenie wliczony jest pamiątkowy medal, numer startowy, koszulka techniczna oraz koszty przesyłki Kurierem InPost )
 • 92 zł ( w cenie wliczony jest pamiątkowy medal, numer startowy, koszulka techniczna, chusta wielofunkcyjna oraz koszty przesyłki Kurierem InPost )
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej ( tzw. Bilet Wstępu )
 3. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres biegowewyzwanie@gmail.com zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka

4.Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 01.01.2021 roku.

5.Wysyłka medali, oraz koszulek technicznych (pakiet rozszerzony) nastąpi w terminie najpóźniej do 20 dni po ukończeniu biegu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach
 2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny
 4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów