fbpx

Kwarantanna Challenge

I. ORGANIZATOR

Alpas

Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 531-759-074

Adres e-mail: biegowewyzwanie@gmail.comII. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia

2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku

3. Integrowanie grup społecznychIII. TERMIN, MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zrobienia codziennie w czasie 10 dni do wyboru : 50 pompek, 200 przysiadów, 50 brzuszków, 10000 kroków lub 100 pajacyków oraz wysłanie informacji lub udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres biegowewyzwanie@gmail.comIV. ZAPISY

1. Rejestracja zawodników oraz opłata startowa ( tzw. Bilet Wstępu ) odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://zapisyonline.com/zapisy

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowiV.OPŁATY

Opłata startowa ( tzw. Bilet Wstępu ) w Wyzwaniu ” Kwarantanna Challenge” wynosi:

– 35 zł ( w cenie wliczony jest chusta wielofunkcyjna, długopis oraz koszty przesyłki Pocztą Polską)

  • 59 zł ( w cenie wliczony jest chusta wielofunkcyjna, kubek, długopis oraz koszty przesyłki kurierem )

  • – 89 zł ( w cenie wliczony jest chusta wielofunkcyjna, kubek, długopis, koszulka techniczna oraz koszty przesyłki kurierem )VI. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej ( tzw. Bilet Wstępu )

2. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres biegowewyzwanie@gmail.com zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka

4.Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej w ciągu 20 dni od rozpoczęcia wyzwania tj. od momentu uiszczenia opłaty startowej \tzw. Biletu Wstępu na Kwarantanna Challenge

5.Wysyłka chust, koszulek, długopisów oraz kubków nastąpi w terminie do 20 dni po ukończeniu wyzwania.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny

4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów