fbpx

Bieg Konstytucji 3 Maja / Regulamin

 1. ORGANIZATOR

Alpas

Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 572-558-896 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 , Adres e-mail: biegowewyzwanie@gmail.com

 

 1. CEL IMPREZY
 2. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku
 4. Integrowanie grup społecznych

 

III. TERMIN, MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania  w dniach 3- 10 maja dystansu minimum 3 kilometrów ( biegiem, nordic walking, chód) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres  biegowewyzwanie@gmail.com zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka

 

 1. ZAPISY
 2. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.sportowezapisy.pl
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa ( tzw. Bilet Wstępu ) nie podlega zwrotowi
 4. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy wysłany na adres e-mail do samodzielnego wydruku

 

V.OPŁATY

DOSTĘPNE PAKIETY:

 • Rejestracja pakiet podstawowy ( metalowy medal, Imienny numer startowy, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 47 zł
 • Rejestracja pakiet rozszerzony z KUBKIEM ( metalowy medal, imienny numer startowy, kubek, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 64 zł
 • Rejestracja pakiet rozszerzony z OPASKĄ BIEGOWĄ ( metalowy medal, opaska biegowa, imienny numer startowy, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 65  zł
 • Rejestracja pakiet rozszerzony z CHUSTĄ WIELOFUNKCYJNĄ ( metalowy medal, imienny numer startowy, chusta wielofunkcyjna, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 66 zł
 • Rejestracja pakiet rozszerzony z BIEGOWĄ KOSZULKĄ TECHNICZNĄ ( metalowy medal, imienny numer startowy, koszulka techniczna, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 72 zł
 • Rejestracja pakiet EXTRA ( metalowy  medal, opaska biegowa , chusta wielofunkcyjna, koszulka techniczna, imienny numer startowy, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 109  zł
 • Rejestracja pakiet EXTRA z kubkiem ( metalowy  medal, opaska biegowa , kubek, chusta wielofunkcyjna, koszulka techniczna, imienny numer startowy, WYSYŁKA KURIEREM InPost ) cena 129  zł

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej ( tzw. Bilet Wstępu )
 3. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat. Osoba od 12 roku życia może brać udział w wydarzeniu tylko pod opieką rodzica.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres biegowewyzwanie@gmail.com zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka

4.Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej 60 dni po opłaceniu startu.

5.Wysyłka medali, oraz koszulek (pakiet rozszerzony) nastąpi w terminie do 20 dni po ukończeniu biegu.

 1. Numer konta organizatora do wpłat : 58 1020 1390 0000 6802 0663 6437 Alpas Artur Sarosiek

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach
 2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny
 4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów